A1 Journal article – refereed
Oikeussuoja ja Euroopan unionin kolmas pilari
List of Authors: Janne Salminen
Publication year: 2008
Journal: Oikeustiede Jurisprudentia
Journal name in source: Oikeustiede : Suomalaisen lakimiesyhdistyksen vuosikirja
Journal acronym: OTJP
Volume number: 41
ISSN: 0355-8215Internal Authors/Editors


Research Areas


Last updated on 2019-21-08 at 21:28