D1 Article in a trade journal
Oikeudellinen tietotaito ja sen omaajat – tiedekunnan uusi tutkimushanke
List of Authors: Mia Korpiola
Publisher: Turun yliopisto oikeustieteellinen tiedekunta
Place: Turku
Publication year: 2018
Journal: Calonian kutsu
Issue number: 2018Internal Authors/Editors

Last updated on 2019-29-01 at 10:16