B2 Book chapter
”Lannistaminen vastaan realismin opettaminen” – Maahanmuuttajataustaisten nuorten siirtymä perusasteelta toiselle asteelle oppilaiden ja asiantuntijoiden kokemana.
List of Authors: Tuomas Zacheus, Joel Kivirauma
Place: Turku
Publication year: 2018
Book title *: Koulutus hallinnassa : juhlakirja professori Heikki Silvennoisen täyttäessä 60 vuotta 23.2.2018
Title of series: Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta, julkaisusarja A
Number in series: 216
ISBN: 978-951-29-7139-8
ISSN: 0359-8829


Last updated on 2019-29-01 at 19:49