D2 Article in a professional research book
Keskosen kognitiivinen ja psykososiaalinen kehitys kouluiässä
List of Authors: Riikka Pyhälä-Neuvonen, Anna Nyman, Riika Korja
Publisher: Duodecim
Place: Helsinki
Publication year: 2017
Book title *: Keskosen hoito ja kehitys
ISBN: 978-951-656-532-6


Last updated on 2019-21-08 at 21:26