D2 Article in a professional research book
Aivojen kehitys ja kuvantamistutkimuksen löydökset
List of Authors: Leena Haataja, Riitta Parkkola
Publisher: Duodecim
Place: Helsinki
Publication year: 2017
Book title *: Keskosen hoito ja kehitys
ISBN: 978-951-656-532-6


Last updated on 2019-20-07 at 13:40