A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
Luokanopettajaopiskelijoiden käsitykset fotosynteesistä
Julkaisun tekijät: Eila Matikainen, Satu Kankare, Norbert Erdmann, Mirjamajja Mikkilä-Erdmann
Julkaisuvuosi: 2017
Kirjan nimi *: Jatkuvuus ja muutos opettajankoulutuksessa
Numero sarjassa: 12
ISBN: 978-952-5993-20-2
eISBN: 978-952-5993-21-9
ISSN: 1799-960X

TiivistelmäTutkimuksen tarkoituksena
on selvittää luokanopettajaopiskelijoiden (n = 189) käsityksiä
fotosynteesistä ja kasvin energian ja ravinnon saannista. Kahden eri
vuosikurssin toisen vuoden luokanopettajaopiskelijat vastasivat fotosynteesiin
liittyviin kysymyksiin. Alkumittauksella kartoitettiin ennakkotietoja, minkä
jälkeen opiskelijoilla oli mahdollisuus käyttää sähköistä oppimateriaalia, joka
sisälsi tekstiä, käsitekarttoja, kuvia ja ydinasialistoja. Testi toistettiin
heti opiskelutuokion jälkeen. Tulosten perusteella oppimateriaalin
käyttö paransi merkittävästi opiskelijoiden vastauksia. Kuitenkin yli
kolmasosalle luokanopettajaopiskelijoista jäi kasvin
energian ja ravinnon saantiin liittyvä vaihtoehtoinen tai virheellinen käsitys vielä
asian opiskelun jälkeenkin. Yleisimmäksi
ei-tieteelliseksi käsitykseksi tässä tutkimuksessa nousi käsitys kasvista, joka
ottaa energiansa tai ruokansa maaperästä (vedestä tai ravinteista). Näin ollen
myös luokanopettajaopiskelijat tarvitsevat systemaattista luonnontieteen
opetusta.

Ladattava julkaisu

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2019-29-01 at 23:30