B1 Journal article
Folkhälsovetenskaplig utbildning på distans med unik profil för framtiden
List of Authors: Alexandra Krettek, Sakari Suominen
Publication year: 2017
Journal: Socialmedicinsk Tidsskrift
Volume number: 94
Issue number: 3

Abstract

Vid Högskolan i Skövde har ämnet folkhälsovetenskap utvecklats kraftigt
de senaste två åren och förväntas fortsätta expandera som en strategisk
satsning från lärosätet. Ämnets ambition är att erbjuda utbildningar med
unik profil som ger studenterna god anställningsbarhet och rustar dem
för både nuvarande och framtida hälsoutmaningar. I dagsläget erbjuder
Högskolan i Skövde ett flertal utbildningsprogram i folkhälsovetenskap;
det tvååriga Hälsocoachprogrammet, det treåriga kandidatprogrammet
Folkhälsovetenskapligt program samt magisterprogrammet
Folkhälsovetenskap: Smittskydd och vårdhygien. Det senare programmet är
unikt i sitt slag, både i Sverige och Norden. Samtliga
utbildningsprogram ges på distans med enstaka campusträffar. Artikeln
belyser därför även utmaningar och möjligheter med denna
undervisningsform och ger praktiska råd hur man kan åstadkomma god
genomströmning i distansundervisning. Internal Authors/Editors

Last updated on 2019-21-08 at 20:26