B2 Book chapter
Narratologia ja narratiivisuus historiantutkimuksessa
List of Authors: Pertti Grönholm
Place: Turku
Publication year: 1997
Book title *: Työkalut riviin. Näkökulmia yleisen historian tutkimusmenetelmiin
Title of series: Turun yliopiston historian laitoksen julkaisuja
Number in series: 43
ISBN: 951-29-1091-8
ISSN: 0357-2129

Abstract

Sellaiset historiantutkimuksen alat, kuten
arjen historia, mikrohistoria, mentaalihistoria ja psykohistoria ovat yhä
enemmän ja avoimemmin lainanneet ja soveltaneet muissa ihmistieteissä
kehitettyjä teoreettisia malleja ja tutkimusmenetelmiä. Samalla kun poliittisen
historian, sosiaalihistorian ja taloushistorian tutkimukseen on omaksuttu
menetelmiä em. historian aloja vastaavien strukturoivien sosiaalitieteiden
piiristä, ovat mm. kirjallisuustiede ja kielitiede sekä niiden erilaiset
teoreettiset suuntaukset avanneet mielenkiintoisia näkökulmia myös
historiantutkimuksen kenttään. 

Diskurssianalyysi, jota eri muodoissaan
sovelletaan laajalti yhteiskuntatieteissä ja kielitieteissä, on herättänyt yhä
enemmän mielenkiintoa myös historiatieteissä. Esimerkiksi myyttitutkimuksen,
narratologian ja retoriikantutkimuksen menetelmien soveltaminen historian
tutkimusongelmiin  yleistyy
todennäköisesti jo lähitulevaisuudessa.

Keskityn tässä artikkelissa kuvaamaan erityisesti kirjallisuustieteen ja kulttuurintutkimuksen piirissä kehitettyä narratologiaa, mutta sivuan lyhyesti myös muita diskurssianalyysin laajan sateenvarjon alle sijoittuvia näkökulmia ja tutkimusmenetelmiä, kuten uutta retoriikkaa ja siihen liittyvää argumentaatioanalyysia.Internal Authors/Editors

Last updated on 2019-21-08 at 22:21