D2 Article in a professional research book
Lapsen matemaattinen maailma ja ajattelu
List of Authors: Aino Mattinen, Minna Hannula-Sormunen
Edition name or number: 4. uudistettu painos
Publisher: Ps-kustannus
Place: Jyväskylä
Publication year: 2017
Book title *: Varhaiskasvatuksen käsikirja
ISBN: 978-952-451-785-0
eISBN: 978-952-451-763-8


Last updated on 2019-21-08 at 20:25