C2 Toimitettu teos
Rakennussuojelu ajassa – Building Conservation in Our Time – Pohdintoja rakennetun ympäristön suojelusta – Essays on the Conservation of the Built Environment
Alaotsikko: Pohdintoja rakennetun ympäristön suojelusta – Essays on the Conservation of the Built Environment
Julkaisun tekijät: Kirsti Kovanen, Margaretha Ehrström, Maunu Häyrynen, Marjo Vepsä, Aura Kivilaakso
Julkaisuvuosi: 2014
ISBN: 978-952-67465-3-1


Last updated on 2019-21-08 at 22:12