A3 Book chapter
Perusopetuksen oppilaiden turvallisuusosaamisesta
List of Authors: Eila Lindfors, Brita Somerkoski, Tomi Kärki, Esa Kokki
Publication year: 2017
Book title *: Jatkuvuus ja muutos opettajankoulutuksessa
Title of series: Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja, Ainedidaktisia tutkimuksia
Number in series: 12
ISBN: 978-952-5993-20-2
eISBN: 978-952-5993-21-9
ISSN: 1799-9596

Abstract

Artikkelissa tarkastellaan perusopetuksen oppilaiden turvallisuusosaamista: tietoja,


taitoja ja asenteita (N=376), joita on tutkittu aiemmin vain vähän. Vaikka


turvallisuusosaaminen oli tulosten mukaan keskimääräisesti hyvällä tasolla, tyttöjen


ja poikien, luokka-asteiden ja yksittäisten koulujen välillä oli tilastollisesti


merkitseviä eroja. Erot varmistettiin analyysissä parametrisin ja epäparametrisin


menetelmin. Poikien tyttöjä ja yläkoululaisten alakoululaisia tilastollisesti merkitsevästi


heikompi turvallisuusasenne aiheuttaa huolta. Tulokset herättävät pohtimaan


erityisesti yläkoulussa toteutettavaa turvallisuuskasvatusta, jonka sisältöjä


tulee tarkastella jatkossa laajasti suhteessa eri-ikäisten oppilaiden tarpeisiin ja


heidän elämänpiiriinsä. Koulun turvallisuuskulttuurin ja turvallisuuskasvatuksen


vuorovaikutteiseen suhteeseen kuuluu, että turvallisuutta toteutetaan ja opitaan


kouluissa kokemuksellisesti ja ilmiölähtöisesti.Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2019-21-08 at 20:36