A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Õppija teekond: sarnasuse tunnetamisest sihtkeelepärase kasutuseni
Julkaisun tekijät: Kaivapalu Annekatrin
Julkaisuvuosi: 2017
Journal: Folklore

Tiivistelmä

Teesid: Artiklis käsitletakse lähtekeele mõju muutemorfoloogia omandamisele.


Eesmärk on selgitada, millistel tingimustel viib keeltevahelise sarnasuse tunnetamine


sihtkeelepärase keelekasutuseni või mis seda takistab. Vaatluse all


on soome keelt õppivate eestikeelsete gümnaasiumiõpilaste valjusti mõtlemise


protokollid ja retrospektiivsed intervjuud ning soome algkooli ettevalmistava


õppe rühma soome keele kui teise keele tundide spontaanse suulise keelekasutuse


lindistused. Uurimuse tulemused osutavad, et lähisugulaskeele morfoloogia


õppimisel eelneb süsteemi õppimine elementide õppimisele. Kui õppija on tunnetanud


kahe keele morfoloogiasüsteemide sarnasust, teab ta oma emakeele põhjal


üldjoontes, kuidas sihtkeele süsteem toimib. Tunnetatud sarnasusele toetumist


sihtkeeles võib takistada õppija kartus “liigse” keeltevahelise sarnasuse ees või


reeglipõhine õpetus.


Märksõnad: eesti keel, keeltevaheline mõju, muutemorfoloogia, teise keele


omandamine, tunnetatud keeltevaheline sarnasus, soome keelLast updated on 2019-21-08 at 22:46