A4 Article in conference proceedings
Jutustus ja argumentatsioon. Diskursanalüüs nõukogude ajalookirjutuse kriitilises lähivaates
List of Authors: Pertti Grönholm
Place: Tallinna
Publication year: 2000
Book title *: Ajaloolise tõe otsinguil II. Suur kunst metodoloogia.
Title of series: Ajaloolise tõe otsinguil
Number in series: 2
ISBN: 9985-895-20-7

Abstract

Selle artikli eesmärgiks on revideerida, mida on diskursiuurimisel anda marksismi-leninismi ja eelkõige marksistlik-leninliku ajalookirjutuse uurimisele. Ma ise olen diskursiuurimist rakendanud oma Eesti nõukogude ajalookirjutust käsitlevas litsentsiaaditöös ning oma tulevases doktoriväitekirjas; minu uurimuses on keskne koht narratiivaspektil ja narratoloogilistel analüüsimeetoditel ning argumentatsioonianalüüsil. See artikkel tuginebki suuresti minu litsentsiaaditöö sissejuhatavale peatükile, kus olen selgitanud oma uurimuse teoreetilisi ja metodoloogilisi lähtekohti.Internal Authors/Editors

Last updated on 2019-21-08 at 22:52