O2 Other
Aitoja makuja -tiedotuslehti
List of Authors: Heidi Valtari, Päivi Töyli
Publisher: Turun yliopiston Brahea-keskus
Place: Turku
Publication year: 2017
Volume number: 2017
Issue number: 1-4
Number of pages: 24
eISSN: 2343-3736

AbstractAitoja makuja – tiedotuslehden kohderyhmät, aikataulut
ja julkaisu noudattavat hyväksi havaittuja käytäntöjä: Aitoja makuja -tiedotuslehden
jakelun kohderyhmiä ovat ensisijaisesti elintarvikealan kehittämistyön eri
toimijat kuten hankkeiden toteuttajat, viranomaiset, rahoittajat ja muut sidosryhmät.
Näiden kautta tieto välittyy hanketoiminnan ja muun informaatiovälityksen
kautta mm. elintarvikealan yrittäjille.  Viime
vuosina lehti on ilmestynyt painettuna lehtenä, mutta lehti julkaistiin myös
pdf- ja issuu-versioina. Sähköinen versio on tavoittanut koko ajan laajenevaa
lukijakuntaa.Aitoja makuja -tiedotuslehti palvelee eri puolella
Suomea olevia elintarvikealan kehittäjiä, asiantuntijoita ja muita toimijoita sekä
yrityksiä kertomalla valtakunnan tason asioista, maakunnissa tehtävästä työstä
sekä ja muista elintarvikealan kehittäjiä kiinnostavista ajankohtaisista
teemoista. Tavoitteena on välittää eri alueellisten toimijoiden tietoja,
kokemuksia ja aikomuksia muille hyödynnettäväksi. Laajempien kokonaisuuksien ja
yhteistyössä rakennettavien toimenpiteiden pohjana on tieto alan ajankohtaisesta
tilanteesta ja eri puolilla tapahtuvasta toiminnasta. Erityisenä tavoitteena on
viestiä kattavasti ruoka-alan pienyrittäjyyteen ja lähiruokaan liittyvistä
asioista.


Last updated on 2019-20-07 at 10:16