A3 Book chapter
Kulttuurisuunnittelu, kulttuurikartoitus ja suomalainen kaupunkikehittäminen
List of Authors: Häyrynen Maunu
Publication year: 2017
Book title *: Kulttuurisuunnittelu, uusi näkökulma kaupunkien kehittämiseen
Title of series: Tietolipas
Number in series: 258
ISBN: 978-952-222-894-9
ISSN: 0562-6129


Last updated on 2019-21-08 at 23:20