A3 Book chapter
Kansallinen maisemakuvasto ja maisemantutkimuksen paradigmanmuutos
List of Authors: Häyrynen Maunu
Place: Helsinki
Publication year: 2017
Book title *: Näkyväksi sepitetty maa
Title of series: Kalevalaseuran vuosikirja
Number in series: 96
ISBN: 978-952-222-873-4
ISSN: 0355-0311


Last updated on 2019-20-07 at 12:28