B3 Article in conference proceedings
MONELLE − Sosiaali- ja terveysalan moniammatillisen koulutuksen kehittäminen korkeakoulujen yhteistyönä
List of Authors: Miia Tuominen, Riikka Korja, Marjaana Raukola-Lindblom, Leo Nyqvist, Jaana Franck, Mira Karrasch, Niina Katajapuu, Tarja Haukioja, Anssi Lähde
Place: Tampere
Publication year: 2017
Book title *: TAITO2017: Oivaltamisen iloa
Title of series: Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja
ISBN: 978-952-5903-94-2


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2019-20-07 at 17:29