A3 Book chapter
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen edellyttämät koulutustarpeet
List of Authors: Miia Tuominen, Leo Nyqvist, Riikka Korja, Katja Heikkinen, Outi Kortekangas-Savolainen, Leena Salminen
Publisher: Turun yliopisto
Place: Turku
Publication year: 2017
Book title *: Uudistuvan sosiaali- ja terveydenhuollon lähtökohtia
Title of series: Hoitotieteen laitoksen julkaisuja. A, Tutkimuksia ja raportteja
Volume number: A78
Number of pages: 19
ISBN: 978-951-29-6992-0
ISSN: 1236-7370


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2019-21-08 at 21:57

Share link