B3 Article in conference proceedings
Satakunnan yhteinen ALL IN – Yrityskiihdyttämö luo uutta yrittäjyyden koulutuskulttuuria
List of Authors: Pia Marjanen, Petri Martikkala, Lenita Nieminen, Marko Mikkola
Place: Oulu
Publication year: 2017
Book title *: Yrittäjyyskasvatus – Tulevaisuuden siltojen rakentaja ja raja-aitojen murtaja? 11. Yrittäjyyskasvatuspäivät 2017 Oulussa, Artikkelikirja
Title of series: Oulun yliopiston oppimateriaalia, Didascalica Universitatis Ouluensis, Kasvatustiede E
Number in series: 6
ISBN: 978-952-62-1789-5
ISSN: 1457-3555

Abstract

Satakunnan yhteisen ALL IN -yrityskiihdyttämön kehittämistyö käynnistyi vuoden  2015 lopussa Satakunnan ammattikorkeakoulun johdolla. ALL IN -yrityskiihdyttämö on Satakunnan korkeakoulujen (SAMK ja DiaK) ja yliopistokeskuksen (Tukkk) sekä toisen asteen ammatillisten oppilaitosten (Sataedu ja WinNova) yhteinen ESR-hanke. Yhteistä yrityskiihdyttämöä on luotu Saras Saravathyn toiminnallisen yrittäjyyden periaatteita noudattaen. Yrittäjyyskasvatuksen ja -opetuksen näkökulmasta toiminnallisuuteen pohjautuva yrittäjyysajattelu korostaa opiskelijan omien vahvuuksien ja osaamisen tunnistamista, verkostoitumisen tukemista opintojen eri vaiheissa sekä luovuuden ja yhteistoiminnallisuuden edistämistä.


ALL IN -yrityskiihdyttämössä on ammatilliselle toiselle asteelle luotu SAMKin yrityskiihdyttämömallin pohjalta omia työkaluja opiskelijoiden mentorointiprosessiin ja näin kehitetty toimivaa yhteistä yrityskiihdyttämöä. Yhteisten toimenpiteiden kautta on tuotu tasalaatuisuutta yrittäjyyskasvatukseen. Tärkeimpiä toimintamuotoja yhteisen yrityskiihdyttämön luomisessa ovat olleet yhteiset tapahtumat, joilla pyritään aikaansaamaan kiinnostusta yrittäjyysopintoihin, intentiokyselyt, joilla tunnistetaan mentorointiprosessista kiinnostuneet opiskelijat ja itse mentorointiprosessi.Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2019-21-08 at 21:16