D5 Oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja taikka sanakirja
Toisten elämät. Kirjoituksia elämäkerroista




Julkaisun tekijät: Maarit Leskelä-Kärki
Kustantaja: Avain-BTJ
Paikka: Helsinki
Julkaisuvuosi: 2017
ISBN: 978-9-52-304124-0

Tiivistelmä

Toisten elämät kertoo siitä, miksi ja miten kerromme toisten elämistä.
Elämäkerta on keino muistaa ihmisen inhimillistä olemisen tapaa, niin
suhteessa itseen kuin muihin ihmisiin ja ympäristöön. Samalla se liittyy
yhteiskunnan laajempiin rakenteisiin ja esimerkiksi kansallisen
historian rakentamiseen. Elämäkerran kirjoittamisessa on siis kyse myös
vallasta. Kenellä on oikeus kirjoittaa toisen elämästä ja keiden
elämästäylipäätään kirjoitetaan? Keitä me muistamme ja ketkä jäävät
unohduksiin?Teoksessa tarkastellaan elämäkertaa kirjoittamisen lajina ja
muotona sekä erilaisia kerronnan keinoja elokuvasta romaaneihin ja
teatteriin. Kirjassa keskitytään unohdettujen naisten
elämäkertakirjoittamisenhistoriaan Suomessa varhaisista 1800-luvun
pioneereista myöhempiin merkittäviin vaikuttajiin kuten Tyyni Tuulio.



Sisäiset tekijät/toimittajat

Last updated on 2019-21-08 at 20:14