A3 Book chapter
Aktiivista yritteliäisyyttä käsityön opetuksessa
List of Authors: Lepistö Jaana, Haapalahti Raimo, Tervaselkä-Jalonen Marja
Publication year: 2010
Book title *: Koulun kehittämisen haaste. Näkökulmia harjoittelukouluissa tapahtuvaan tutkimukseen.
Number of pages: 15
ISBN: 978-951-42-6190-9
ISSN: 1456-8896


Last updated on 2019-21-08 at 17:11