E1 Popularised article, newspaper article
Äidinkielen yo-kokeen pitäisi mitata valmiuksia korkeakouluopintoihin
List of Authors: Kirsti Siitonen, Tommi Kurki, Päivi Laine
Publication year: 2017
Journal: Turun Sanomat
Issue number: 31.5.2917


Last updated on 2019-19-07 at 22:31