D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Erikoistumiskoulutuksen tilanne Turun yliopistossa keväällä 2017
Julkaisun tekijät: Kari Seppälä, Susanna Niiniö
Kustantaja: Turun yliopisto
Paikka: Turku
Julkaisuvuosi: 2017

Tiivistelmä
Raportin kohteena on Turun yliopiston erikoistumiskoulutuksen toimenpideohjelman tavoitteiden toteutuminen. Näkökulmina ovat sekä suunniteltujen toimenpiteiden eteneminen että erikoistumiskoulutusten tilanne keväällä 2017. Tilannearvio on osa erikoistumiskoulutusten laadullista arviointia, ja siinä on otettu huomioon mm. osallistujien, kouluttajien ja työelämän näkökulma.

Last updated on 2019-30-01 at 00:22