E1 Popularised article, newspaper article
Asiantuntijuuden osoittaminen erikoistumiskoulutuksissa -verkkosivusto
List of Authors: Tiina Anttila, Timo Halttunen, Erno Lehtinen, Susanna Mikkonen, Petri Nokelainen, Tuire Palonen, Kari Seppälä, Heli Trapp, Anna Wallin
Place: Turku
Publication year: 2017

Abstract
Asiantuntijuuden
osoittaminen erikoistumiskoulutuksissa -hankkeen vuonna 2017 tuottama verkkoaineisto

Sivuston keskiössä ovat erikoistumiskoulutusten tuottaman asiantuntijuuden ja sen osoittamisen kysymykset. Sivustolta löydät oppaan,
johon on koottu erikoistumiskoulutusten asiantuntijuuden osoittamisen
ja osaamisen arvioinnin määrittelyyn ja toteuttamiseen liittyviä
keskeisiä teemoja, arvioinnin periaatteiden tiivistelmän sekä kokoelman käytännön työkaluja asiantuntijuuden
arvioinnin järjestelmän rakentamiseen. Opas noudattaa soveltuvin osin
Arene ry:n ja UNIFI ry:n erikoistumiskoulutusten koordinaatiohankkeiden
hahmottelemaa erikoistumiskoulutusten kehittämisen prosessimallia.

https://asiantuntijuudenosoittaminen.wordpress.com/


 


Last updated on 2019-20-07 at 11:39