O2 Muu
Aktivoivat videopelit motorisen suoriutumisen tukena? – satunnaistettu kontrolloitu tutkimus syöpää sairastavilla lapsilla
Julkaisun tekijät: Hamari L, Järvelä L, Lähteenmäki P, Arola M, Heinonen OJ, Axelin A, Lilius J, Vahlberg T, Salanterä S
Julkaisuvuosi: 2016


Last updated on 2019-29-01 at 12:06