B1 Journal article
Paneeli pohti maantieteen tulevaisuutta
List of Authors: Minna Santaoja
Publication year: 2015
Journal: Terra: Maantieteellinen Aikakauskirja
Volume number: 127
Issue number: 4
Number of pages: 2


Last updated on 2019-21-08 at 23:22