B1 Journal article
Monipuolinen johdatus visuaalisiin menetelmiin yhteiskunta- ja kulttuuritieteissä
List of Authors: Minna Santaoja
Publication year: 2016
Journal: Agricolan kirja-arvostelut


Last updated on 2019-21-08 at 22:15