B1 Journal article
Kokeiluilla kestävyyteen? Pääkirjoitus
List of Authors: Oksanen Markku, Santaoja Minna
Publication year: 2016
Journal: Alue ja Ympäristö -lehti
Volume number: 2016
Issue number: 2


Last updated on 2019-21-08 at 20:36