B1 Journal article
Kokeillen kohti tuntematonta: dialogi Versuksen tulevaisuudesta
List of Authors: Hyvärinen Pieta, Ponto Heli, Santaoja Minna, Alatalo Elina
Publication year: 2017
Journal: Versus
Volume number: 2017
Issue number: 1


Last updated on 2019-20-07 at 04:44