D6 Edited professional book
Teho- ja valvontahoitotyön opas
List of Authors: Marita Ritmala-Castrén, Maarit Lönn, Heljä Lundgrén-Laine, Merja Meriläinen, Minna Peltomaa
Publication year: 2017
ISBN: 978-951-656-442-8

Abstract

Oppaassa kuvataan suositeltavat hoitokäytännöt teho- ja
valvontaosastoille. Käsiteltyjä aiheita ovat mm. perushoito,
elinhäiriöiden hoito, keskeiset hoitotoimenpiteet, seuranta ja
lääkehoidon toteutus. Oppaan toisessa painoksessa sisältö on uudistettu
kauttaaltaan. Uudistettu lukujaksotus ja hoitotyön keskeisinä näkökulmia
painottava esitystapa parantavat oppaan käytettävyyttä.


Last updated on 2019-29-01 at 21:18