C2 Toimitettu teos
Alue ja Ympäristö -lehti, Kokeileva ympäristöpolitiikka -teemanumero 2/2016
Julkaisun tekijät: Minna Santaoja, Markku Oksanen
Julkaisuvuosi: 2016
ISSN: 1235-4554


Last updated on 2019-21-08 at 21:58