C2 Edited book
Alue ja Ympäristö -lehti, Kokeileva ympäristöpolitiikka -teemanumero 2/2016
List of Authors: Minna Santaoja, Markku Oksanen
Publication year: 2016
ISSN: 1235-4554


Last updated on 2019-29-01 at 17:19