D1 Article in a trade journal
Akuutti eteisvärinä - voiko sähköisen rytminsiirron epäonnistumista ennustaa?
List of Authors: Jaakkola S
Publication year: 2017
Journal: Sydänääni: Suomen Kardiologisen Seuran Lehti
Journal name in source: Sydänääni
Volume number: 28
Issue number: 1
Number of pages: 3
ISSN: 0788-0227


Last updated on 2019-21-08 at 20:15