D1 Article in a trade journal
Ajan havaitsemisen ongelmat tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriössä
List of Authors: Jarno Tuominen
Publisher: BestPractice ApS
Publication year: 2017
Journal acronym: BestPrac Psyk Neur
Volume number: 20
Issue number: 5

Abstract

Ajan havaitsemiseen ja kokemiseen liittyvä tutkimustieto viittaa ajallisten ongelmien olevan keskeinen osa ADHD:n oirekuvaa, eikä niitä kyetä tyhjentävästi selittämään muiden kognitiivisten oireiden avulla. Kasaantuneesta tutkimustiedosta huolimatta ajan kokemukseen liittyviä ongelmia ei juurikaan huomioida hoidossa tai sen suunnittelussa. Subjektiivisen ajan rooli arkipäiväisessä toiminnassa ja vuorovaikutuksessa on keskeinen, ja tämän ilmiön huomioiminen saattaa avata hedelmällisen keskustelun tiettyjen oireiden etiologiasta ja diagnostisesta luokittelusta myös laajemmin. Internal Authors/Editors

Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2019-20-07 at 04:27