A3 Book chapter
Oppiminen käsitteellisenä muutoksena
List of Authors: Mirjamaija Mikkilä-Erdmann
Place: Tampere
Publication year: 2017
Book title *: Opettajana yliopistolla: korkeakoulupedagogiikan perusteet
Number of pages: 11
ISBN: 978-951-768-593-1


Last updated on 2019-20-07 at 17:45