A3 Book chapter
Yliopiston opetustyön kulttuuriset ja sosiaaliset ehdot
List of Authors: Anne Laiho, Annukka Jauhiainen, Arto Jauhiainen
Place: Tampere
Publication year: 2017
Book title *: Opettajana yliopistolla: korkeakoulupedagogiikan perusteet.
ISBN: 978-951-768-593-1


Last updated on 2019-19-07 at 14:45