A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
Tutkivan tuottamisen didaktiikka teknologiakasvatuksessa
Julkaisun tekijät: Manne Kallio, Mika Metsärinne
Julkaisuvuosi: 2017
Kirjan nimi *: Jatkuvuus ja muutos opettajankoulutuksessa
Sarjan nimi: Suomen Ainedidaktisen Tutkimusseuran julkaisuja, Ainedidaktisia tutkimuksia
Numero sarjassa: 12
ISBN: 978-952-5993-20-2
eISBN: 978-952-5993-21-9
ISSN: 1799-9596

TiivistelmäTeknologiakasvatuksen tehtävänä on kasvattaa oppilaan teknologista tietoisuutta
hänen teknologisessa maailmassa elämistään varten. Tässä artikkelissa teknologista
tietoisuuden opetusta ja oppimista tarkastellaan tutkivan tuottamisen
didaktiikan alkuperäismallia edelleen kehittämällä. (vrt. Metsärinne &
Kallio 2011, Metsärinne & Kallio 2017). Mallin eteneminen noudattelee
teknologisen tuottamistoiminnan säätelyn vaiheita sisältäen konditionaalisen, deklaratiiviseen
ja prosessitiedon didaktisen tarkastelun. Mallin avulla voidaan jäsentää
teknologiakasvatuksen visiointia, projekti- ja ongelmanratkaisuoppimista ja teknisen
tiedon oppimista yhtenä kokonaisuutena. Oppilaita voidaan ohjata esimerkiksi avoimien
oppimistehtävien mukaisesti rakentamaan konditionaalista tietoa ja suljetuimpien
oppimistehtävien mukaan rakentamaan suoraan deklaratiivista ja -prosessitietoa.
Mallia voidaan soveltaa erityisesti oppilaiden eriyttämiseen ja sen tutkimiseen
soveltamalla rinnakkain erilaisia oppimistehtäviä.

Ladattava julkaisu

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2019-29-01 at 10:40