A3 Book chapter
Koulutuksen johtaminen muuttuvassa yliopistomaailmassa
List of Authors: Riitta Pyykkö, Matti Lappalainen
Place: Tampere
Publication year: 2017
Book title *: Opettajana yliopistolla: korkeakoulupedagogiikan perusteet
ISBN: 978-951-768-593-1


Last updated on 2019-20-07 at 09:43