D5 Text book, professional manual or guide or a dictionary
Verkko-opettajaksi viikossa
List of Authors: Nurmela Satu, Suominen Riitta
Place: Turku
Publication year: 2008
ISBN: 978-951-29-3238-2

AbstractVerkko-opettajaksi viikossa on suunnattu kaikille verkkoa
työssään hyödyntäville opettajille. Kirjan luvut ohjaavat verkko-opettajaksi
ryhtyvää seitsemän viikonpäivän ajan, ja kullekin päivälle on varattu oma
tehtävänsä: verkkomateriaaleihin tutustuminen, verkkotoiminnan ja
vuorovaikutuksen suunnittelu, materiaalin laadinta ja arviointi. Moniäänisyyttä
kirjaan tuovat haastattelut, sananselitykset sekä kommentoidut linkki- ja
kirjavinkit. Opas toimii parhaimmillaan samoin kuin hyvä puheenavaus
verkkokeskustelussa: se ei päätä prosessia vaan aloittaa sen. Verkko-opettajaksi viikossa on syntynyt suunnittelija Satu
Nurmelan (Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus) ja viestintäkouluttaja
Riitta Suomisen (Yksityinen kielitoimisto) yhteistyönä. Molemmat ovat toimineet
pitkään verkko-opettajien kouluttajina, kurssien suunnittelijoina ja muissa
alan asiantuntijatehtävissä.


Last updated on 2019-21-08 at 20:25