A2 Review article in a scientific journal
Faktantarkastuksen tietoteoriaa
List of Authors: Sakari Nieminen, Miira Raiskila, Matti Wiberg
Publisher: Valtiotieteellinen yhdistys
Publication year: 2017
Journal: Politiikka
Volume number: 59
Issue number: 4


Last updated on 2019-21-08 at 22:16