D4 Published development or research report or study
Visuaalinen maisema maatalouden ympäristöohjelman vaikuttavuuden seurannassa
List of Authors: Reija Hietala-Koivu, Liisa Tahvanainen, Ismo Nousiainen, Tapio Heikkilä, Aulikki Alanen, Marjut Ihalainen, Liisa Tyrväinen, Juha Helenius
Publisher: Maatalouden Tutkimuskeskus
Publication year: 1999
Issue number: A 50

Abstract

Maatalouden ympäristöohjelman vaikuttavuuden seuranta (MYTVAS) - projektin osahankkeessa Visuaalinen maisema tutkimuksen perusmateriaaliksi valokuvattiin kesällä 1996 kymmenen tutkimusalueen otos eri puolilta Suomea. Aineistosta valittiin panoraamakuvia, joita muokattiin sekä maatalouden ympäristötukiohjelman erilaisilla perus- ja erityistuen toimenpiteillä että yhteiskunnallisilla muutostekijöillä. Kuvien muokkaus tehtiin Joensuun yliopistossa, joka myös vastasi käsitellyn kuva-aineiston arvottamisesta haastattelututkimuksen avulla. Suhtautuminen maatalouden ympäristöohjelman mukaisten toimenpiteiden vaikutuksiin maisemassa oli positiivista. Hoidettuja suojakaistoja pidettiin yleensä hoitamattomia suojakaistoja miellyttävämpinä. Suojakaistojen tärkeimpänä vaikutuksena pidettiin veden laadun paranemista vesistöissä. Viljelijöiden mielipiteet suojakaistojen toiseksi ja kolmanneksi tärkeimmästä vaikutuksesta, rikkakasvien lisääntyminen ja viljelyalan pienentyminen, poikkesivat selvästi muiden haastateltujen mielipiteistä. Maatalouden ympäristötukiohjelmasta maisemanhoidon ja luonnon monimuotoisuuden edistämisen ei yleisesti tiedetty kuuluvan perustuen piiriin, kun taas erityistukimuotoihin kuuluvien vesiensuojelutoimien uskottiin olevan perustuen ehtoja. Tutkimuksen mukaan kaunein maisema oli valokuva maaseutumaisemasta, johon oli muokattu suojavyöhyke; kuvassa oli ennestään nähtävissä vesistöä ja maaston korkeuseroa. Maisemaa, johon oli muokattu yhteiskunnallisia muutosvisioita pidettiin keskimäärin vähemmän kauniina. Haastateltujen mielestä merkittävimpiä maaseutumaisemaa muuttavia tekijöitä Suomessa ovat peltojen metsitys ja hoitamattomuus.Internal Authors/Editors

Last updated on 2019-29-01 at 12:49