D4 Published development or research report or study
Monikielisyys vahvuudeksi. Selvitys Suomen kielivarannon tilasta ja tasosta
List of Authors: Riitta Pyykkö
Publisher: Opetus- ja kultuturiministeriö
Publication year: 2017
Title of series: Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja
Number in series: 2017:51
ISBN: 978-952-263-536-5


Last updated on 2019-29-01 at 21:38