A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Voiding school as a treatment of daytime incontinence or enuresis: Children's experiences of the intervention
Julkaisun tekijät: Saarikoski A, Koppeli R, Salanterä S, Taskinen S, Axelin A.
Julkaisuvuosi: 2018
Journal: Journal of Pediatric Urology
Volyymi: 14
Julkaisunumero: 1

Tiivistelmä

Conclusion

Child orientation, peer support, learning by doing, and understanding the cause and effect helped children to gain control over their bladders. Based on the children's experiences, this could be achieved by a voiding school.


Last updated on 2019-29-01 at 14:09

Share link