B1 Journal article
Sakramentista siviilivihkimiseen - Kruunun ja kirkon pitkä avioliittokeskustelu
List of Authors: Kirsi Vainio-Korhonen
Publication year: 2017
Journal: Historiallinen Aikakauskirja
Issue number: 4Internal Authors/Editors

Last updated on 2019-21-08 at 21:26