B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä
Kaupunkien Rooli Itämeren Talousalueen Yhdentymisessä
Julkaisun tekijät: Söderlund Sari
Kustantaja: Tilastokeskus
Paikka: Helsinki, Tilastokeskuksen lähialue-raporttisarja
Julkaisuvuosi: 1996
Julkaisunumero: 4

Tiivistelmä
Artikkeli kaupunkien merkityksestä Itämeren talousalueen muodostumisessa

Last updated on 2019-21-08 at 23:07