B1 Journal article
Kaupunkien Rooli Itämeren Talousalueen Yhdentymisessä
List of Authors: Söderlund Sari
Publisher: Tilastokeskus
Place: Helsinki, Tilastokeskuksen lähialue-raporttisarja
Publication year: 1996
Issue number: 4

Abstract
Artikkeli kaupunkien merkityksestä Itämeren talousalueen muodostumisessa

Last updated on 2019-21-08 at 23:07