A1 Journal article – refereed
Säädynmukaisen ylellisyyden maailma: Aristokratia ja kuluttaminen Ruotsissa 1700-luvulla [Aristocracy and consumption in eighteenth-century Sweden]
List of Authors: Ilmakunnas Johanna
Publication year: 2009
Journal: Historiallinen Aikakauskirja
Journal acronym: HAik
Volume number: 107
Issue number: 1Internal Authors/Editors

Last updated on 2019-29-01 at 17:38