A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Aistimukset ja interaktionismi – Mielen ja ruumiin vuorovaikutus Descartesin ontologiassa
Julkaisun tekijät: Sinokki Jani
Kustantaja: Eurooppalaisen filosofian seura.
Paikka: Tampere
Julkaisuvuosi: 2017
Journal: niin & näin
Volyymi: 17
Julkaisunumero: 3
eISSN: 2341-5916Sisäiset tekijät/toimittajat

Last updated on 2019-29-01 at 17:45