B1 Journal article
Vastine Timo Jaloselle: Yläkoulujen valinnat eivät jakaudu tasa-arvoisesti
List of Authors: Risto Rinne, Piia Seppänen, Sonja Kosunen
Publisher: Suomen kasvatustieteellinen seura r.y.
Publication year: 2017
Journal: Kasvatus-lehti - Koulutuksen tutkimuslaitos
Journal name in source: Kasvatus
Volume number: 48
Issue number: 2
ISSN: 0022-927X


Last updated on 2019-20-07 at 14:30