B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä
Monikulttuurisuuskasvatuksen yksinapaisuudesta moninaisuuteen
Julkaisun tekijät: Anu Warinowski
Kustantaja: Suomen kasvatustieteellinen seura r.y.
Julkaisuvuosi: 2017
Journal: Kasvatus-lehti - Koulutuksen tutkimuslaitos
Tietokannassa oleva lehden nimi: Kasvatus
Volyymi: 48
Julkaisunumero: 3
ISSN: 0022-927X


Last updated on 2019-29-01 at 10:21